top of page
svärmen logga.webp

SCENKONSTPLATTFORMEN SVÄRMEN
SKAPAR FOLKLIG FINKULTUR

Vi i Svärmen intresserar oss för vad vi kallar Folklig Finkultur. Med det menar vi scenkonst som är inkluderande och tilltalar många olika typer av människor. Folklig för oss betyder utmanande och relevant och riktad till målgrupper företrädesvis utanför den finkulturella sfären.

Vi intresserar oss för underhållning och verklighetsflykt. Det som är bortom här och nu - sagan eller äventyret - ger oss möjlighet att tillfälligt distansera oss från vardagen och på så vis tillföra den nya perspektiv.

Genom en scenkonst som är fysisk, genreöverskridande och normkritisk, som blandar fiktionsnivåer, formspråk och tilltal, skapar vi sceniska språk som är oväntade, oförutsägbara och olydiga.

AKTUELLT

METROPOL

2023

Metropol. Immersiv Sci-fi scenkonst av Svärmen i samarbete med Kroppens hus. Metropol är en nyskriven dystopi, immersivt scenkonstverk och utställning som handlar om evigt liv, dödslängtan och om sörjbara kontra överflödiga kroppar.

”Allra underbarast är Metropol när de fyra skådespelarna faller ur sina perfekta scenpersonligheter och ramlar in i dans, när fasaderna spricker och kropparna talar. Då träder de fram helt och hållet, knäppa och oemotståndliga./…/Det är ändå att vara med om något, att besöka Metropol.”

- Svenska Dagbladet

ANOUK - An immersive audiodwalk
Created for KI:s Culture Day

2023

To kick off KI:s Culture Day, Svärmen in collaboration with Kroppens hus, have created a short immersive theatre experience. A mix between audiowalk and theatre blending into the everyday environment at Biomedicum, opening it up to briefly transforming into something else - another time, another building, another world. 

MEDLEMMAR

Svärmens medlemmar skapar sceniska koncept och består av producenter, ljuddesigner, regissörer, koreografer, dramatiker/dramaturg och skådespelare. 

f0d49f92-0c87-4931-93d3-67f2d4ea57d5.webp

PRESS

Behöver ni högupplösta bilder? 

Maila oss på svarmensmail@gmail.com

bottom of page